Předakce + Infoschůzka pro rodiče

Proběhne ve středu 26. 6. od 17:00 do 20:00 hodin v klubovně.

Po skončení Předakce v klubovně bude možnost doptat se na případné dotazy k táboru.

Cílem Předakce je seznámit všechny účastníky s řádem, programem a průběhem stavby tábora. Po zkušenostech z loňských táborů chceme předejít problémovým situacím včasným proškolením.